Gürültü kirliliği mevzuatı

Gürültü mevzuatı ne diyor?

2872 sayılı Çevre Kanununun 14. maddesinde; kişilerin huzur ve sükununu, beden ve ruh sağlığını bozacak şekilde ilgili yönetmeliklerle belirlenen standartlar üzerinde gürültü ve titreşim oluşturulmasının yasak olduğu; ulaşım araçları, şantiye, fabrika, atölye, işyeri, eğlence yeri, hizmet binaları ve konutlardan kaynaklanan gürültü ve titreşimin yönetmeliklerle belirlenen standartlara indirilmesi için faaliyet sahipleri tarafından gerekli tedbirler alınması gerektiği, hüküm altına alınmış olup; Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin 24. maddesinde müzik yayını yapan eğlence yerlerinden kaynaklanan çevresel gürültünün önlenmesine ilişkin esaslar düzenlenmiştir.

  1. Bu esaslara ilişkin denetimi yapacak birim Belediyeler veya Çevre Şehircilik Bakanlığına bağlı birimlerdir.
  2. Öncelikle evrak kayıt numarası almak yolu ile Belediyelere veya ilgili birimlere yazılı şikayet dilekçelerinin iletilmesi gerekmektedir. Dilekçe ile yapılan şikayet nezdinde ilgili kurumun şikayet edene tahkikat aşamasının sonucu bilgilendirilir.
  3. Gürültü Kirliliği’ne sebebiyet verenler hakkında idari yaptırım kararı alınmak suretiyle, Encümen kararı ve ekleri şikayet edene tebliğ edilir.
  4. İlgili kurumun şikayet nezdinde gerekli tahkikatı yapmaması veya ihmale bırakması ayrıca Görevi Kötüye Kullanma (TCK 257 Mad.) suçunun konusunu oluşturur. Bu durumda suç duyurusunda bulunula bilinir.
  5. Yine Gürültü Kirliliği’ne sebebiyet veren 3. Şahıslara karşı Gürültüye Neden Olma Suçu (TCK 183. Mad.) suç duyurusunda bulunula bilinir.
  6. Tüm bu kapsamda idarenin veya ona bağlı birimlerin kanun, yönetmelik ve benzerlerine aykırı hal ve tutumun tespiti söz konusu ise her zaman iş bu durum CİMER’e şikayet konusu yapılabilinir.
Gürültü kirliliği mevzuatı

Haklarını bil, gücünü kullan

Gürültü kirliliği nedir?

Günümüzde gürültü, bir çevre ve sağlık sorunu olarak ele alınmaktadır.

Gürültü nasıl azaltılır?

Gürültü kirliliği yaratanlar hakkında yapılabilecek başvurular.

Gürültü mevzuatı ne diyor?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK.

Basında Gündoğan Mücadelesi

Gürültü kirliliğine karşı kampanyamızın basın yansımaları.

İlgili Görüşler

“İnsanlar müziği dinlemek istedikleri zaman dinlemeli. İstemediği zaman, müzik zedeleyen bir gürültüdür.”

Fazıl SayPiyanist, Besteci

“Binlerce insanın Gündoğan, Kızılburun Mevkii’ni seçmesinin sebebi sükuneti ve sessizliğidir.”

Müjde ArOyuncu

E-postanı bırak, iletişimde kalalım

Bu sitedeki formlar reCAPTCHA doğrulaması ile korunmaktadır ve Google'ın Gizlilik Politikası ile Kullanım Koşulları'na tâbidir.