Gürültü kirliliği nedir?

Gürültü kirliliği nedir?

İnsanlar üzerinde olumsuz etki yapan ve hoşa gitmeyen seslere gürültü denir. Özellikle büyük kentlerimizde gürültü yoğunlukları oldukça yüksek seviyede olup, Dünya Sağlık Örgütü’nce belirlenen ölçülerin üzerindedir. Gürültü, çıkış yeri ve yayılma ortamı olarak, tüm alıcı ortamları kapsayabilir. Ancak, özellikle insana zarar veren gürültü, alıcı ortam olarak, daha çok havayla özdeşleştirilmektedir.

Doğrudan bir çevresel değerin bozulması sonucunda ortaya çıkmakta olan gürültü, diğer çevresel değerleri algılamayı etkileyen, sağlık bozucu bir etken olmaktadır. Bu nedenle de günümüzde gürültü, bir çevre ve sağlık sorunu olarak ele alınmaktadır.

 

Gürültü, istenmeyen bir durum olduğu ve insanları olumsuz yönde etkilediği için, kimilerince bir kirlilik öğesi olarak ele alınmakta ve gürültü kirliliğinden söz edilmektedir. Gürültü kirliliği, insanlar üzerinde olumsuz fizyolojik ve psikolojik etkiler yaratan, arzu edilmeyen sesler, olarak tanımlanmaktadır. Başka bir anlatımla, gürültü, istenmeyen seslerin yarattığı akustik bir olgudur. Bu olgu geçici ya da sürekli olarak insanlara zarar verebilir.

Gelişmiş ülkelerde teknolojinin gelişmesine bağlı olarak ortaya çıkmış olan gürültü sorunu, günümüzün önemli çevre sorunlarından birisi olmasına karşın, ülkemizde az bilinen bir kirlilik türüdür. Gürültü insanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengelerini bozabilen, iç performansını azaltan, çevrenin hoşluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren bir tür kirliliktir.

Sokak gürültüsü
İnşaat gürültüsü

Yaşama kalitemizi bozmadan alacağı mız basit önlemlerle insan sağlığı üzerinde olumsuz etki yapan gürültü kirliliğini önleyebiliriz.

  • Düğün, sünnet, v.b. toplu merasimlerde, çevrede bulunabilecek yaşlı, hasta ve bebekleri düşünerek, aşırı gürültülü müzik çalınmamalı ya da kapalı ve ses yalıtımlı mekanları seçilmelidir.
  • İşyerlerindeki gürültünün dışarı taşmasını önleyecek ses yalıtımlarını yapılmalıdır.
  • Evlerde kullandığımız TV ve müzik aletlerinin sesini sadece kendi duyabileceğimiz kadar açılmalıdır.
  • Çevremizdeki insanları rahatsız edecek gereksiz gürültülerden kaçınılmalıdır.
    Gereksiz yere korna çalınmamalıdır.
  • Toplumun huzurunu bozacak davranışlardan kaçınılmalı ve insanca yaşamak için herkesin hakkına saygı gösterilmelidir.
  • Bina içerisindeki ayak sesleri ve benzer gürültüleri önlemek için gerekli tedbirler alınmalıdır.
  • Gürültünün strese ve de birçok hastalıklara sebep olduğu unutulmamalıdır.

Haklarını bil, gücünü kullan

Gürültü kirliliği nedir?

Günümüzde gürültü, bir çevre ve sağlık sorunu olarak ele alınmaktadır.

Gürültü nasıl azaltılır?

Gürültü kirliliği yaratanlar hakkında yapılabilecek başvurular.

Gürültü mevzuatı ne diyor?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK.

Basında gürültüsüz yaşam

Gürültü kirliliğine karşı kampanyamızın basın yansımaları.

Kimler destekliyor?

“İnsanlar müziği dinlemek istedikleri zaman dinlemeli. İstemediği zaman, müzik zedeleyen bir gürültüdür.”

Fazıl SayPiyanist, Besteci

“Binlerce insanın Gündoğan, Kızılburun Mevkii’ni seçmesinin sebebi sükuneti ve sessizliğidir.”

Müjde ArOyuncu

E-postanı bırak, iletişimde kalalım

Bu sitedeki formlar reCAPTCHA doğrulaması ile korunmaktadır ve Google'ın Gizlilik Politikası ile Kullanım Koşulları'na tâbidir.