10 Soruda Gürültü ve Denetimi

Çevresel gürültü nedir?

Sanayi tesisleri, eğlence yerleri, şantiye faaliyetleri, atölye, imalathane, işyeri ve benzeri faaliyetlerin çıkardıkları gürültü ve titreşimlerdir.

Çevresel gürültünün insana etkisi nedir?

Çevresel Gürültüler, halkın sükunet ve huzur içerisinde yaşama haklarını ihlal etmekte, insanlarda ruhi ve fiziki rahatsızlıklara yol açmaktadır.

Eğlence yerlerinde kaynaklanan gürültü ne demektir?

Eğlence yerlerinde (gazino, bar, meyhane, taverna, içkili lokanta, vb.) yapılan canlı/ cansız müziğin halkın huzur ve sükununu bozacak şekilde yüksek sesle çıkardığı gürültü demektir.

Mevzuatta canlı müzik nasıl tarif edilmektedir?

Canlı Müzik: Gerçek enstrüman ve/ veya seslerle veya banttan ya da elektronik olarak yükseltilmiş ses kaynağı kullanılarak yapılan müzik. demektir.

İsteyen işletme, eğlence mekanı ya da oteller istediği zaman kendi belirlediği biçimde ve istediği saatlerde canlı müzik yapabilirler mi?

Yapamazlar, çünkü; a) canlı müzik yapılacak yerler, çevre yasasına dayanılarak çıkartılan “çevresel gürültünün değerlendirilmesi ve yönetimi” yönetmeliğinde belirlenmiştir. b) canlı müzik idarenin iznine tabiidir. İzni olmayan işletmeler canlı müzik yapamazlar.

Bu işletmelere canlı müzik izin belgesi hangi kurum tarafından verilmektedir?

Belediye sınırları ve mücavir alan sınırları içinde bu yetki belediyelere aittir. Belediyeler bu konuda sağlıklı ve doğru karar verebilmeleri ve de gerekli denetimleri yapabilmeleri için kendi bünyesinde uzman çalışanlardan oluşan Çevre Denetim Birimleri oluşturmuş bulunmaktadırlar.

Belediyelerin canlı müzik izni için önem vermesi gereken hususlar nelerdir?

Her şeyden önce belediyeler, canlı müzik yayını neticesinde oluşacak gürültünün halkın huzur ve sükunu ile kamu istirahatını bozmayacak ölçüde olmasını güvence altına alınmasını temin etmek zorundadır. Bunun anlamı, belediyelerin izin belgesi vermeden önce gerekli ses seviyesi ölçümünü ve kontrolünü yapmış olması gerekir.

Belediyeden izin almadan canlı müzik yapan ya da izin aldıktan sonra mevzuattaki ses sınırlarını aşan ve/veya belirtilen zaman aralığının dışında da müziği sürdüren işletmelere hangi yaptırımlar uygulanır?

İzinsiz canlı müzik yapan işletmelerin elbette belediyeler tarafından izinsiz faaliyetlerinin durdurulması gerekir. Yasa ve yönetmeliklerin açık hükümlerinin gereği budur. İzni olup da ses sınırlarını sürekli aşan ve 24:00’dan sonra müzik yapmaya devam eden işletmelerin bu hukuk dışı tutumları, belediyelerin ilgili birimi tarafından yapılan ölçümlerle tutanak altına alınması gerekir. Elbette ilgili yönetmelikte belirlenen önlemlerin alınmaması ve de ses sınırının sürekli aşılması ve belirlenen saatler dışında da müzik yapılması halinde belediyelerin canlı müzik iznini iptal etmeleri ve müziği susturmaları gerekir.

İzinsiz olarak halkın huzur ve sükununu bozacak şekilde yayın yapılması halinde ceza yasasında bunu yapan kişilere uygulanacak cezalar öngörülmekte midir?

Evet öngörülmektedir. Türk Ceza Kanununun 183’üncü maddesiyle ilgili kanunlarla belirlenen yükümlülüklere aykırı olarak, başka bir kimsenin sağlığının zarar görmesine yol açacak şekilde gürültüye sebep olan kişinin iki yıla kadar hapis veya idari para cezası ile cezalandırılacağı yer almaktadır.

Gürültü kirliliğine ilişkin yurttaş şikayetleri konusunda belediyelere düşen görevleri özetleyecek olursak, bunlar nelerdir?

Her şeyden önce, belediyelerin hiç bir şekilde izinsiz yapılan canlı müziklere göz yummaması gerekir. İzin belgesi alanların kurallara uymadığı konusundaki şikayetleri ciddiye almalı, ses sınırı aşımlarını ölçümlerle tutanak altına almalı, şikayet sahiplerini ve kamuoyunu bilgilendirmelidir. Yani şeffaf olmalıdır. Ayrıca izinsiz müzik yapan işletmeler ve kişiler için kamu adına cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunmalıdır.

Haklarını bil, gücünü kullan

Gürültü kirliliği nedir?

Günümüzde gürültü, bir çevre ve sağlık sorunu olarak ele alınmaktadır.

Gürültü nasıl azaltılır?

Gürültü kirliliği yaratanlar hakkında yapılabilecek başvurular.

Gürültü mevzuatı ne diyor?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK.

Basında Gündoğan Mücadelesi

Gürültü kirliliğine karşı kampanyamızın basın yansımaları.

Kimler destekliyor?

“İnsanlar müziği dinlemek istedikleri zaman dinlemeli. İstemediği zaman, müzik zedeleyen bir gürültüdür.”

Fazıl SayPiyanist, Besteci

“Binlerce insanın Gündoğan, Kızılburun Mevkii’ni seçmesinin sebebi sükuneti ve sessizliğidir.”

Müjde ArOyuncu

E-postanı bırak, iletişimde kalalım

Bu sitedeki formlar reCAPTCHA doğrulaması ile korunmaktadır ve Google'ın Gizlilik Politikası ile Kullanım Koşulları'na tâbidir.