BODRUM BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI’NA

 

19/08/2020

 

KONU            :​ Bilgi Edinme Talebi.

AÇIKLAMA  :

Tarafımızca 22.07.2020 tarihinde verdiğimiz şikayet dilekçesi 33.104 evrak kayıt numarasıyla kurumunuzca işleme alınmıştır. Gürültü kirliliği nedeni ile verilen şikayet dilekçesi sonucu kurumunuzca tahkikat dosyası oluşturulmuş ve idari yaptırım kararı alınması için encümene sevk edilmiştir.

Tüm dosyanın içeriğinin, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu hükümlerince yasal süresi içerisinde yazılı olarak tarafıma bildirilmesi yolu ile bir örneğinin tarafıma teslimini şikayet eden vekili olarak talep ederiz.

 

 

Başvuran

Müjde AR KARAKAŞ